کنکور علوم شناختی

ویدئوهای تصویری کلاس مبانی علوم شناختی دانشگاه تهران

چهار فصل اول این دوره توسط دکتر جواد حاتمی، چهار فصل دوم توسط دکتر مجید نیلی احمدآبادی و چهار فصل آخر توسط دکتر هادی مرادی ارائه شده است. دکتر جواد حاتمی به تاریخ و چیستی علوم شناختی، دکتر مرادی به توانبخشی و دکتر نیلی به مدلسازی شناختی خواهند پرداخت. این ویدئوها در دانشکده روانشناسی و فنی-مهندسی دانشگاه تهران ضبط گردیده است.

مشاهده ویدئو ها در لینک روبرو امکان پذیر است 👈🏻👈🏻👈🏻

ویدئوهای تصویری کلاس مبانی علوم شناختی دانشگاه تهران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.