خانه / ارشد شناختی / مصاحبه با رتبه های برتر

مصاحبه با رتبه های برتر

مصاحبه با رتبه ۱۸ کشوری کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم رضوان روشنی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید رشته شما در مقطع لیسانس چه بوده است ؟ سلام رضوان روشنی هستمرتبه ۱۸ کشوریو در مقطع لیسانس در رشته روانشناسی تحصیل کرده‌ام. چطور با رشته علوم شناختی آشنا شدید؟ شنایی اولیه من با علوم شناختی در …

ادامه نوشته »

مصاحبه با ۱۳ کشوری ارشد علوم شناختی سرکار خانم مرجان انوشیروانی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید مرجان انوشیروانی از تهران رتبه ی ۱۳ کشوری و ۱۱ منطقهزبان انگلیسی: ۶۵/۵۶روانشناسی شناختی: ۶۶/۶۷امار و روش تحقیق: ۳۷/۳۳مبانی علوم اعصاب: ۵۹/۷۲اصول …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۶ کنکور دکتری علوم شناختی سرکار خانم زهره صفرچراتی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید زهره صفرچراتی هستم،ساکن تهران رتبه ۶ کنکور دکترا ۱۴۰۰درصد زبان:٧/٧٨درصداستعداد:٣٧/٧٨درصد تخصصي:٣٥/٤٣ رشته شما در مقطع لیسانس چه بوده است ؟ در کارشناسی …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۸ کنکور دکتری علوم شناختی سرکار خانم مهدیه جمشیدی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید سلام و عرض ادب. خیلی متشکرم. مهدیه جمشیدی هستم، رتبه ۸ دكتريدروس تخصصی ۳۲.۶۷استعداد تحصیلی ۴۸.۸۹زبان ۰ رشته شما در مقطع لیسانس …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۵ کنکور دکتری علوم شناختی سرکار خانم سارا عدنانی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید سلام.ممنونم از شما.من سارا عدنانی هستم. ساکن شمال کشورم. رتبه ی ۵ کنکور دكتري . با این درصدها:تخصصی و زبان: ۳۷ درصداستعداد …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۱۱ کنکور ارشد علوم شناختی جناب آقای محمد مهدی نجفی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید محمد مهدی نجفی هستم از تبریز. رتبه ۱۱ کشور و ۱۰ سهمیه.درصدهام:زبان: ۱۰۰روانشانسی شناختی: ۷۷/۳۳آمار و روش تحقیق: ۹/۳۳مبانی علوم اعصاب: ۴۴/۴۴اصول …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۲۶ کشوری کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم یاس قادری

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید سلام یاس قادری هستم، ساکن تهران .رتبه ی کشوری :۲۶رتبه در سهمیه ۵ درصدی: ۶تراز : ۷۱۹۳درصد ها شامل :زبان : ۵۶/۶۷روانشناسی …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۴ کنکور ارشد علوم شناختی جناب آقای محمد رضا بی غم

رشته شما در مقطع لیسانس چه بوده است ؟ من در مقطع لیسانس در رشته ی عمران تحصیل کرده ام. چطور با رشته علوم شناختی آشنا شدید؟ قبل از تصمیم برای شرکت در کنکور ارشد علوم شناختی، من مشغول به تحصیل در مقطع ارشد در همان رشتهی عمران گرایش منابع …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۱۶ کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم فاطمه رجبی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. سلام ممنونمفاطمه رجبی از تهران رتبه ۱۶ سهمیه آزاد ۲۰ کشوریدرصد هامزبان ۴۶/۶۷روانشناسی شناختی ۶۸آمار روش تحقیق ۳۸/۶۷مبانی علوم اعصاب ۶۱/۱۱اصول علوم‌شناختی …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۷ کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم پرنیان عباسی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. سلام، پرنیان عباسی هستم از اراک. پارسال به صورت آزمایشی در کنکور شرکت کردم و رتبه ۵۴ کشوری اوردم و امسال رتبه …

ادامه نوشته »