خانه / دکتری شناختی

دکتری شناختی

مصاحبه با ۱۱ کنکور ارشد علوم شناختی جناب آقای محمد مهدی نجفی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید علی عسگری هستم. ساکن اصفهانرتبه ۸ کشوری کنکور علوم شناختی🔹زبان/ ۶۰٪🔹روانشناسی شناختی/ ۵۶٪🔹آمار و روش تحقیق/ ۳۳٪🔹علوم اعصاب/ ۷۲٪🔹علوم شناختی/ ۸۰٪ رشته …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۶ کنکور ارشد علوم شناختی جناتب آقای امیرپویا باقری

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. سلام. امیرپویا باقری هستم رتبه ۶زبان ۷۳/۳۳روانشناسی شناختی ۶۸آمار ۳۴/۶۸علوم اعصاب ۶۲/۵علوم شناختی ۶۲/۶۷ رشته شما در مقطع لیسانس چه بوده است؟ …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۱۰ کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم فاطمه جانثاری

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. من فاطمه جانثاری هستم،رتبه ی ۱۰کشوری،و ساکن شاهین شهر استان اصفهان 🙂درصد هامزبان۶۷/۷۸اصول علوم شناختی۷۳/۳۳روانشناسی شناختی ۶۱/۳۳آمار و روش تحقیق۲۰مبانی علوم اعصاب …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۲ کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم پریسا رهنما

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. سلام پریسا رهنما هستم از تهرانرتبه ۲ کنکور ارشددرصد های بنده:روانشناسی شناختی :۸۶/۶علوم اعصاب:۸۰/۵اصول شناختی:۷۷/۳آمار و روش تحقیق:۵۸/۶زبان:۲۵/۵ رشته شما در مقطع …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۱۹ کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم قربان زاده

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصداهای خود در دروس مختلف را بیان کنید.“با سلام و احترام به همه ی کسانی که صحبت های بنده را می خوانند. نرجس قربان زاده هستم از شهر مشهد و …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۸ کنکور ارشد علوم شناختی جناب آقای دانائی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصداهای خود در دروس مختلف را بیان کنید.“با سلام. محمد حسین دانائی فر هستم از تهران. رتبه ۸ با این درصدها: زبان: ۸۲روان‌شناسی شناختی: ۶۸آمار و روش تحقیق: ۴۱مبانی علوم …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۴ کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم اردوخانی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصداهای خود در دروس مختلف را بیان کنید.“مائده اردوخانی هستم. از تهران. رتبه‌ی ۳ سهمیه و ۴ کشوری.زبان ۶۵روان‌شناسی شناختی ۸۰آمار و روش تحقیق ۶۰علوم اعصاب ۶۵اصول علوم شناختی ۶۰” …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه یک کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم حاجیلو

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. “سلاممن مرضیه حاجیلو هستم از تهرانرتبه یک ارشددرصد دروسم همزبان: ۷۹روانشناسی شناختی: ۸۲امار و روش تحقیق: ۴۹علوم اعصاب: ۶۸علوم شناختی: ۷۷ “ …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۱۶ کنکور ارشد علوم شناختی جناب آقای محمدی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. ” با سلام و درود خدمت شما و مخاطبین گرامیسید محمد محمدی هستم، شهر تهران و رتبه ۱۶ کشوری کنکور علوم شناختی …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۲ کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم ابراهیمی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. ” به نام نور مهربان هستی سلام من فاطمه ابراهیمی و اهل شهر قیر، یکی از شهرهای استان فارس، هستم. در کنکور …

ادامه نوشته »