خانه / دکتری شناختی / مصاحبه با رتبه های برتر

مصاحبه با رتبه های برتر

مصاحبه با ۱۱ کنکور ارشد علوم شناختی جناب آقای محمد مهدی نجفی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید علی عسگری هستم. ساکن اصفهانرتبه ۸ کشوری کنکور علوم شناختی🔹زبان/ ۶۰٪🔹روانشناسی شناختی/ ۵۶٪🔹آمار و روش تحقیق/ ۳۳٪🔹علوم اعصاب/ ۷۲٪🔹علوم شناختی/ ۸۰٪ رشته …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۶ کنکور ارشد علوم شناختی جناتب آقای امیرپویا باقری

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. سلام. امیرپویا باقری هستم رتبه ۶زبان ۷۳/۳۳روانشناسی شناختی ۶۸آمار ۳۴/۶۸علوم اعصاب ۶۲/۵علوم شناختی ۶۲/۶۷ رشته شما در مقطع لیسانس چه بوده است؟ …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۱۰ کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم فاطمه جانثاری

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. من فاطمه جانثاری هستم،رتبه ی ۱۰کشوری،و ساکن شاهین شهر استان اصفهان 🙂درصد هامزبان۶۷/۷۸اصول علوم شناختی۷۳/۳۳روانشناسی شناختی ۶۱/۳۳آمار و روش تحقیق۲۰مبانی علوم اعصاب …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۲ کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم پریسا رهنما

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. سلام پریسا رهنما هستم از تهرانرتبه ۲ کنکور ارشددرصد های بنده:روانشناسی شناختی :۸۶/۶علوم اعصاب:۸۰/۵اصول شناختی:۷۷/۳آمار و روش تحقیق:۵۸/۶زبان:۲۵/۵ رشته شما در مقطع …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۱۹ کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم قربان زاده

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصداهای خود در دروس مختلف را بیان کنید.“با سلام و احترام به همه ی کسانی که صحبت های بنده را می خوانند. نرجس قربان زاده هستم از شهر مشهد و …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۸ کنکور ارشد علوم شناختی جناب آقای دانائی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصداهای خود در دروس مختلف را بیان کنید.“با سلام. محمد حسین دانائی فر هستم از تهران. رتبه ۸ با این درصدها: زبان: ۸۲روان‌شناسی شناختی: ۶۸آمار و روش تحقیق: ۴۱مبانی علوم …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۴ کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم اردوخانی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصداهای خود در دروس مختلف را بیان کنید.“مائده اردوخانی هستم. از تهران. رتبه‌ی ۳ سهمیه و ۴ کشوری.زبان ۶۵روان‌شناسی شناختی ۸۰آمار و روش تحقیق ۶۰علوم اعصاب ۶۵اصول علوم شناختی ۶۰” …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه یک کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم حاجیلو

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. “سلاممن مرضیه حاجیلو هستم از تهرانرتبه یک ارشددرصد دروسم همزبان: ۷۹روانشناسی شناختی: ۸۲امار و روش تحقیق: ۴۹علوم اعصاب: ۶۸علوم شناختی: ۷۷ “ …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۱۶ کنکور ارشد علوم شناختی جناب آقای محمدی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. ” با سلام و درود خدمت شما و مخاطبین گرامیسید محمد محمدی هستم، شهر تهران و رتبه ۱۶ کشوری کنکور علوم شناختی …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۲ کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم ابراهیمی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. ” به نام نور مهربان هستی سلام من فاطمه ابراهیمی و اهل شهر قیر، یکی از شهرهای استان فارس، هستم. در کنکور …

ادامه نوشته »