آخرین نوشته ها

مصاحبه با آقای هادی ابراهیم نیا رتبه ۲۷ کنکور کارشناسی ارشد علوم شناختی ۹۶

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید.رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید؟ هادی ابراهیم نیا متولد ۱۳۷۲ ساکن شهر تهران رتبه ۲۷   زبان ۱۴٫۴۴ روانشناسی ۴۲٫۶۷ امار۵۳٫۳۳ اعصاب ۳۲ علوم شناختی ۵۴٫۶۷   رشته …

ادامه نوشته »

مصاحبه با خانم الهه علومی رتبه ۹ کنکور کارشناسی ارشد علوم شناختی ۹۶

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید؟ – ممنون از شما. رتبه۹ شدم و درصدها: نمره درس ۴۲٫۲۲ زبان ۶۰ روان شناسی شناختی ۴۰ آماروروش تحقیق ۴۶٫۶۷ مبانی علوم اعصاب ۷۰٫۶۷ اصول علوم شناختی   رشته شما در مقطع …

ادامه نوشته »

منابعِ پیشنهادی آزمون کارشناسی ارشد علوم شناختی ۱۳۹۷

   ۱-روانشناسی شناختی منبع اصلی: روانشناسی شناختی، استرنبرگ، ترجمه دکتر خرازی، نشر سمت منبع تکمیلی: روانشناسی شناختی، آیزنک، ترجمه رهنما و فریدی، نشر آییژ سوالات متداول هردو کتاب را مطالعه کنم؟ در کنکور سال ۹۵ بیشتر سوالات از آیزنک و در کنکور ۹۶ سوالات از استرنبرگ طراحی شده بود. به …

ادامه نوشته »