آخرین نوشته ها

انتخاب رشته ارشد علوم شناختی ۹۶

آیا مایل هستید بدانید امکانات ازمایشگاهی دانشگاه های مختلف چگونه است؟ می خواهید از وضعیت هیئت علمی هر دانشگاه با خبر شوید؟ می خواهید امکانات رفاهی دانشگاه های مختلف را بدانید؟ مایلید بدانید در هر دانشگاه بر روی چه حوزه های پژوهشی کار می شود؟ می خواهید بدانید در هر …

ادامه نوشته »

بسته پشتیبانی ارشد علوم شناختی

بسته برنامه ریزی و پشتیبانی ارشد علوم شناختی رانویه   امروزه لزوم استفاده از مشاوره و راهنمایی افراد متخصص در هر زمینه ای امری اجتناب ناپذیر است. این امر بخصوص در مقاطع حساسی که محدودیت های زمانی و یا شرایط رقابتی عامل تعیین کننده در رسیدن به اهداف است، جلوه …

ادامه نوشته »