خانه / بایگانی برچسب: کنکور ارشد علوم شناختی 1400

بایگانی برچسب: کنکور ارشد علوم شناختی 1400

مصاحبه با ۱۱ کنکور ارشد علوم شناختی جناب آقای محمد مهدی نجفی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید علی عسگری هستم. ساکن اصفهانرتبه ۸ کشوری کنکور علوم شناختی🔹زبان/ ۶۰٪🔹روانشناسی شناختی/ ۵۶٪🔹آمار و روش تحقیق/ ۳۳٪🔹علوم اعصاب/ ۷۲٪🔹علوم شناختی/ ۸۰٪ رشته …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۱۱ کنکور ارشد علوم شناختی جناب آقای محمد مهدی نجفی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید محمد مهدی نجفی هستم از تبریز. رتبه ۱۱ کشور و ۱۰ سهمیه.درصدهام:زبان: ۱۰۰روانشانسی شناختی: ۷۷/۳۳آمار و روش تحقیق: ۹/۳۳مبانی علوم اعصاب: ۴۴/۴۴اصول …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۲۶ کشوری کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم یاس قادری

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید سلام یاس قادری هستم، ساکن تهران .رتبه ی کشوری :۲۶رتبه در سهمیه ۵ درصدی: ۶تراز : ۷۱۹۳درصد ها شامل :زبان : ۵۶/۶۷روانشناسی …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۴ کنکور ارشد علوم شناختی جناب آقای محمد رضا بی غم

رشته شما در مقطع لیسانس چه بوده است ؟ من در مقطع لیسانس در رشته ی عمران تحصیل کرده ام. چطور با رشته علوم شناختی آشنا شدید؟ قبل از تصمیم برای شرکت در کنکور ارشد علوم شناختی، من مشغول به تحصیل در مقطع ارشد در همان رشتهی عمران گرایش منابع …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۱۶ کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم فاطمه رجبی

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. سلام ممنونمفاطمه رجبی از تهران رتبه ۱۶ سهمیه آزاد ۲۰ کشوریدرصد هامزبان ۴۶/۶۷روانشناسی شناختی ۶۸آمار روش تحقیق ۳۸/۶۷مبانی علوم اعصاب ۶۱/۱۱اصول علوم‌شناختی …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۶ کنکور ارشد علوم شناختی جناتب آقای امیرپویا باقری

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصدهای خود در دروس مختلف را بیان کنید. سلام. امیرپویا باقری هستم رتبه ۶زبان ۷۳/۳۳روانشناسی شناختی ۶۸آمار ۳۴/۶۸علوم اعصاب ۶۲/۵علوم شناختی ۶۲/۶۷ رشته شما در مقطع لیسانس چه بوده است؟ …

ادامه نوشته »

مصاحبه با رتبه ۱۹ کنکور ارشد علوم شناختی سرکار خانم قربان زاده

ضمن تبریک به شما در ابتدا لطفاً خودتان را معرفی کنید و بفرمایید از کدام شهر هستید. رتبه کنکور و درصداهای خود در دروس مختلف را بیان کنید.“با سلام و احترام به همه ی کسانی که صحبت های بنده را می خوانند. نرجس قربان زاده هستم از شهر مشهد و …

ادامه نوشته »