خانه / تماس با ما

تماس با ما

لینک کانال کانون داوطلبان علوم شناختی (رانویه):

https://t.me/shenakhticall

جهت اخذ نوبت مشاوره ارشد در تلگرام :

@shenakhticall

جهت اخذ نوبت مشاوره دکتری در تلگرام :

@phd_n

 ربات سوالات و پیشنهادات و انتقادات (متصل به مشاور):
@shenakhtibot

🔍 سوالات در صورت شفاف بودن پاسخ داده می‌شود و سوالات کلی و مبهم پاسخ داده نخواهد شد.

کد شامد

۱-۱-۷۷۳۱۳۶-۶۵-۰-۲