پذیرفته شدگان ارشد ۱۴۰۰


پرنیان عباسی
پرنیان عباسی

رتبه ۷ کنکور

مهریار علمی
مهریار علمی

رتبه ۵ کنکور

پریسا رهنما
پریسا رهنما

رتبه ۲ کنکور

سعید نظریان
سعید نظریان

رتبه ۳ کنکور

بهناز نامدار زاده
بهناز نامدار زاده

رتبه ۱ کنکور

پذیرفته شدگان دکتری ۱۴۰۰


روح الله افتخاری
روح الله افتخاری

رتبه ۲ کنکور

عباس جمشیدی
عباس جمشیدی

رتبه ۷ کنکور

زهره صفرچراتی
زهره صفرچراتی

رتبه ۶ کنکور

مهدیه جمشیدی
مهدیه جمشیدی

رتبه ۸ کنکور