منابع کنکور ۱۴۰۱-۱۴۰۰ علوم شناختی


منابع کنکور ارشد

مطابق با آخرین تغییرات کنکور، تحلیل سوالات و مشاوره با رتبه‌های تک رقم

زبان عمومی و تخصصی

ضریب: ۲

تعداد سوالات: ۳۰

۹ سوال لغت: زبان عمومی زیرذره‌بین - جلد اول (واژگان)، دکتر جهانشاهی و الناز یوسف‌زاده ، نشر نگاه دانش

۶ سوال گرامر: زبان عمومی زیرذره‌بین - جلد دوم (گرامر)، دکتر جهانشاهی و الناز یوسف‌زاده، نشر نگاه دانش

۱۵ سوال درک مطلب: زبان انگلیسی تخصصی، رانویه

اگر زبان شما بسیار ضعیف است باید حداقل ۹ ماه قبل از کنکور کلاس‌های زبان موسسات زبات را شرکت کنید یا به صورت خودخوان زبان پایه را مطالعه کنید و خود را به حد قابل قبولی از زبان برسانید.منابع گفته شده در صورتی مفید خواهند بود که حداقل به لغات و گرامر و دانش درک مطلب در حد یک دانشجو یا فارغ التحصیل کارشناسی مسلط باشید. همچنین رانویه برگزارکننده کلاس‌های زبان عمومی و تخصصی می‌باشد که می‌توانید برای تقویت زبان انگلیسی خود در این کلاس‌ها نیز شرکت کنید


اصول علوم شناختی

ضریب: ۲

تعداد سوالات: ۲۵

مقدمه‌ای بر مطالعه ذهن، فردنبرگ، نشر صنایع دفاعی

درباره علم شناختی دکتر جواد حاتمی، نشر امیرکبیر

ذهن، درآمدی بر علوم شناختی، پل تاگارد، نشر سمت

علم شناخت یا شناخت‌ پژوهی، جلدهای ۱ و ۲، ترجمه دکتر قاسم‌زاده

خلاصه علوم شناختی فردنبرگ، رانویه

خلاصه درباره علم شناختی دکتر حاتمی، رانویه

خلاصه علوم شناختی تاگارد، رانویه

کلاس‌های آموزش و نکته و تست فردنبرگ، استرنبرگ و تاگارد، رانویه

روانشناسی شناختی

ضریب: ۲

تعداد سوالات: ۲۵

روانشناسی شناختی، استرنبرگ، نشرسمت

خلاصه روانشناسی شناختی استرنبرگ، رانویه

کلاس‌های آموزش و نکته و تست استرنبرگ، رانویه

مبانی علوم اعصاب

ضریب: ۱

تعداد سوالات: ۲۵


فیزیولوژی پزشکی گانونگ، ترجیحا نشر اندیشه رفیع (فصول سیستم عصبی)

خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون، ترجیحا نشر ارجمند (فصول سیستم عصبی)

فترچه علوم اعصاب:ساختاربندی ذهن داوطلبان، رانویه

کلاس‌های آموزش و نکته و تست علوم اعصاب، رانویه

آمار و روش تحقیق

ضریب: ۲

تعداد سوالات: ۲۵


روش تحقیق در کنکور علوم شناختی، رانویه

آمار محاسباتی و احتمال، رانویه

کلاس‌های آموزش و نکته و تست آمار و روش تحقیق، رانویه

تذکر: منابع همه گرایش های علوم شناختی یکسان است.

تذکربرای کسب اطلاعات بیشتر درباره اولویت کتب، فصول مهم و نحوه مطالعه می‌توانید از مرکز نوبت مشاوره دریافت کنید.

تذکربرخی کتب دیگر نیز به عنوان منابع وجود دارند که تعداد سوالات بسیار اندکی از آن ها طرح می‌شود. برای مثال کتاب روانشناسی شناختی آیزنک نشر آییژ در سال ۹۸ فقط ۲ سوال را به خود اختصاص داده بود. بنابراین این منابع به علت اهمیت ناچیز حذف گردیده‌اند. در صورتی که کنکور امسال نیز به هر دلیل به تعویق بیفتد و فرصت داوطلبان برای کنکور افزایش یابد، ضمیمه‌ای در سایت کانال اعلام خواهد شد و نام منابع بسیار کم اهمیت ذکر خواهد شد. منابع کنکور دکتری


مطابق با آخرین تغییرات کنکور، تحلیل سوالات و مشاوره با رتبه‌های تک رقم

زبان عمومی

ضریب: ۱

تعداد سوالات: 30

 زبان عمومی دکتری زیر ذره‌بین، دکتر جهانشاهی، نشر نگاه دانش

کلاس زبان عمومی رانویه

استعداد تحصیلی

ضریب: ۱

تعداد سوالات: ۳۰

استعداد تحصیلی دکتری، مسیح‌خواه وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ (جلد نقره‌ای)

کتاب استعداد تحصیلی دکترعرفانیان، نشر نگاه دانش

مجموعه سوالات استعداد تحصیلی علوم پایه ۹۰ تا ۹۸، مسیح‌خواه وکیلی، انتشارات کتابخانه فرهنگ

علم شناخت یا شناخت‌ پژوهی، جلدهای ۱ و ۲، ترجمه دکتر قاسم‌زاده

کلاس استعداد تحصیلی رانویه

اصول علوم شناختی

ضریب: ۴

تعداد سوالات: ۲۰


مقدمه‌ای بر مطالعه ذهن، فردنبرگ، نشر صنایع دفاعی

درباره علم شناختی دکتر جواد حاتمی، نشر امیرکبیر

ذهن، درآمدی بر علوم شناختی، پل تاگارد، نشر سمت

علم شناخت یا شناخت‌ پژوهی، جلدهای ۱ و ۲، ترجمه دکتر قاسم‌زاده 

خلاصه علوم شناختی فردنبرگ، رانویه

خلاصه درباره علم شناختی دکتر حاتمی، رانویه

خلاصه علوم شناختی تاگارد، رانویه

کلاس‌های آموزش و نکته و تست فردنبرگ، استرنبرگ و تاگارد، رانویه

روانشناسی شناختی

ضریب: ۴

تعداد سوالات: ۲۰

روانشناسی شناختی، استرنبرگ، نشرسمت

خلاصه روانشناسی شناختی استرنبرگ، رانویه

کلاس‌های آموزش و نکته و تست استرنبرگ، رانویه

علوم اعصاب

ضریب: ۴

تعداد سوالات: ۲۵

فیزیولوژی پزشکی گانونگ، ترجیحا نشر اندیشه رفیع (فصول سیستم عصبی)

خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون، ترجیحا نشر ارجمند (فصول سیستم عصبی)

یادداشت‌های علوم اعصاب، آلن لانگستاف، ترجمه معظمی، نشر سمت

دفترچه علوم اعصاب:ساختاربندی ذهن داوطلبان، رانویه

کلاس‌های آموزش و نکته و تست علوم اعصاب، رانویه


زبانشناسی شناختی

ضریب: ۴

تعداد سوالات: ۱۰

مقدمه‌ای بر علوم و فناوری‌های شناختی و کاربردهای آن، نشر سمت (فصل زبانشناسی شناختی، نوشته دکتر مهدی پورمحمد)

درآمدی بر زبانشناسی شناختی، نظریه‌ها و مفاهیم، دکتر محمد راسخ مهند، نشر سمت

مبانی معناشناسی شناختی، آزیتا افراشی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مبانی دستورشناختی، لانگاکر، نشر آگاه

الف-ب زبانشناسی شناختی، انزووگرین، نشر آگاه

زبانشناسی شناختی، رانویه

کلاس زبانشناسی شناختی رانویه

روش تحقیق

ضریب: ۴

تعداد سوالات: ۱۰


روش تحقیق در کنکور علوم شناختی، رانویه

کلاس روش تحقیق رانویه

آمار استنباطی، توصیفی، مهندسی و احتمالات

ضریب: ۴

تعداد سوالات: ۱۰


آمار و احتمالات مهندسی، مدرسان شریف

آمار محاسباتی و احتمال، رانویه

کلاس آمار و احتمال رانویه


ریاضی

ضریب: ۴

تعداد سوالات: ۵


ریاضی عمومی ۱، مهندس مسعود آقاسی، جلد اول

ریاضی عمومی ۲، مهندس مسعود آقاسی، جلد دوم

ریاضی عمومی ۳، مهندس مسعود آقاسی، جلد سوم

کلاس ریاضی رانویه


تذکرمنابع همه گرایش های علوم شناختی یکسان است

تذکر: با توجه به اینکه تعداد منابع ۲۲ کتاب است و فرصت کنکور دکتری بسیار محدود می‌باشد، توصیه می‌شود ابتدا نوبت مشاوره دریافت کنید و سپس اقدام به مطالعه نمایید. خواندن همه منابع و همه فصول ضرورتی ندارد و بهتر است براساس نظر مشاور مطالعه را آغاز کنید. برای مثال جالب است بدانید میانگین رتبه‌های ۱ تا ۵ دکتری حتی از ۵۰ درصد نیز پایین‌تر است.      

رتبه ۱ سال ۹۷، ۵۰ درصد

رتبه ۲ سال ۹۷، ۴۰ درصد  

رتبه ۵ سال ۹۸، ۳۴ درصد

رتبه ۸ سال ۹۹، ۴۰ درصد      

رتبه ۲ سال ۱۴۰۰، ۳۳ درصد      

رتبه ۶ سال ۱۴۰۰، ۲۷ درصد